Members of BOINC@Poland


Name Total creditRecent average credit Country
1) donimik 1,290,449 0.08 Poland
2) Profile Tomasz R. Gwiazda 1,058,152 0.10 Poland
3) RolloTomasi 357,818 0.09 Poland
4) tomass1971 338,673 0.00 Poland
5) RadonPL 276,685 0.00 Poland
6) tito 252,758 0.00 Poland
7) pauleczek 195,763 0.10 Poland
8) ryczypior 173,988 0.10 Poland
9) Profile blaszczykfilm.pl 118,930 0.01 Poland
10) Agata T 110,305 0.08 Poland
11) Profile Jerzy_Przytocki 101,285 0.09 Poland
12) Profile Sergeant 100,896 0.09 Poland
13) Robert63 100,704 0.09 Poland
14) Profile RAD-Poland 100,039 0.10 Poland
15) [Boinc@Poland] HRYCAJ Calculator.fr 72,079 0.06 Poland
16) Cichy 71,676 0.08 Poland
17) Agbar 70,659 0.09 Poland
18) gaballus 67,671 0.08 Poland
19) bopp 62,782 0.07 Poland
20) Puma 58,789 0.08 Poland
Next 20