Warning: Creating default object from empty value in /home/ibercivis/projects/ibercivis/html/inc/user.inc on line 347 ibercivis boinc - Profile: LukaszST

Profile: LukaszST


Your personal background.
PL
Cześć nazywam się Łukasz. Z obliczeniami rozproszonymi BOINC jestem związany od 7 listopada 2010. Od samego początku liczę dla Polish National Team (PNT). Staram się brać aktywny udział w wyścigach projektowych, chociaż nie zawsze się udaje. :) Zapraszam do odwiedzenia jedynej w Polsce strony poświęconej Statystykom Projektowym BOINC PNT, znajdziesz tam między innymi: czasy przeliczania na CPU, zapłatę w punktach, PPD (Points Per Day) i wiele wiele innych ciekawych rzeczy. Baza danych cały czas rozrasta się, jeśli chcesz możesz się przyłączyć do dodawania nowych wyników. Po więcej informacji zapraszam do tematu na forum. Proszę usunąć amp; w adresie www.

ENG
Hi my name is Łukasz. With BOINC distributed computing I've been related from 7 November 2010. From the beginning, I count for the Polish National Team (PNT). I try to take active participation in project racing, although not always successful. :) Invite you to visit only one in Poland website dedicated to Statistics project BOINC PNT, there you will find inter alia: CPU times, payment in points, PPD (Points Per Day) and many another interesting stuff. Database all time increases, if you have can join to add new results. For more informations invite to threads on forum. Please delete amp; in www adres.
Your feedback on this profile
Recommend this profile for User of the Day:I like this profile
Alert administrators to an offensive profile:I do not like this profile
Account dataView
TeamPolish National Team